Göz Hakkında
Deniz Optik Logo
Anasayfa   |
İletişim
Bayrak Bayrak Bayrak Bayrak
FAYDALI BİLGİLER
Göz Hakkında

Göz, önemli bir organımızdır. O'nunla bakar, onunla görürüz.
Doğumu, ölümü, aşkı, sevgiyi, acıyı ve hüznü; kısacası hayatı gözle anlatırız.
Özlü sözlerimizden birçoğu göz üzerinedir.
Türkülerimizde, şarkılarımızda göz vardır.
Düşünürler anlatmak istediklerini göz'le anlatırlar. İşte onlardan bazıları:

Göz aşinalığı
Uzaktan görme nedeniyle oluşan tanışıklık. Sık sık görülen kimselerde oluşan tanıma durumu.

Göz atmak
Şöyle bir bakmak. Kısa bakış. Üzerinde fazla durmadan şöylece bakmak.

Göz etmek
Göz ile işaret vermek. Dileğini işaret ile kabaca anlatmak.

Göz görmeyince gönül katlanır.
Çok yakınımızda olup her gün görüp konuştuğumuz kimse bir nedenle bizden uzaklaşabilir. Her gün değil uzun zaman dahi göremediğimiz bu kimse ile bağlarımız gün geçtikçe zayıflamaya başlar. Nasıl olsa kavuşamamak düşüncesi duygularımızın da zayıflamasına sebep olur.

Göz görür, gönül çeker
Kişi görüp incelediği şeylere karşı istek duyar. Bilmediği görmediği şeyleri istemez, arzu etmez.

Göz göze gelmek
Bakışların karşılaşması, gözlerin karşılaşması. Elde olmayan bir sebeple bakışların karşılaşır duruma gelmesi.

Göz açmak
Doğmak; dünyaya gelmek.

Göz açamamak
Zaman ve fırsat bulamamak.

Göz boncuğu
Nazar değmesin diye takılan boncuk

Göz doldurmak
Değerinden çok, görünüşü ile etkili olmak.

Göz doyurmak
Gözü, görünüşüyle umulduğundan çok etkilemek.

Göz göre göre
Belli ve apaçık olduğu halde.

Göz gözü görmemek
Çeşitli engellerden ortalık görülememek.

Göz hakkı
Başkasından gördüğü şeye imrenmiş olacağı düşünülen kimseye o şeyden verilen pay.

Göz nuru (dökmek)
Göz emeği harcamak.

Gözde olmak
Çok sevilip esirgenen kimse olmak. Bir kimsenin sevip koruduğu kadın olmak.

Gözden çıkarmak
Feda etmek. Daha önce korur iken artık korumamak, harcanmasına göz yummak. Bir şeyin kendinden gitmesine razı olmak.

Gözden düşmek
Kendisine verilen sevgiyi saygıyı kaybetmek. Eskisi gibi sevilmemek.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur
Yakınımızda olmayan kişilere yakınımızdakiler kadar ilgi göstermemiz imkansızdır. Bu kimseler çok sevdiklerimiz de olsalar zamanla ilgimizin azalacağı tabiidir.

Gözden geçirmek
Bir şeyin nasıl olduğunu anlamak için her tarafına bakmak.

Gözden kaçmak
Nasılsa görülmemek;farkına varılmamak.

Gözden kaybolmak
Ortadan çekilmek; görülmez olmak.

Göze gelmek
Göze değmek. Nazar değmek.

Göze girmek
İlgi ve önem kazanmak.

Gözü açık
Çok becerikli, işini yürütmesini bilen, becerikli.

Gözü açık gitmek
Arzularına kavuşamadan, arzularını gerçekleştiremeden ölmek.

Gözü arkada kalmamak
Arkada bırakılan bir şeye merak ya da ilgiyle bağlı kalmak.

Gözü bağlı
Etrafında olup bitenin farkında olamamak. Araştırmadan.

Gözü dalmak
Gözü bir noktaya dikili olarak dalgınlık geçirmek.

Gözü gibi sakınmak
Bir şeye aşırı ilgi ve özenle bakıp korumak.

Gözü gönlü açılmak
Ferahlamak.

Gözü hiçbir şeyi görmemek
Heyecanlanıp başka hiçbir şeyle uğraşamaz duruma gelmek.

Gözü kapalı
Düşünmeden. Etrafında olup bitenden haberi olmadan.

Gözü kaymak
İstemeyerek bakıvermek. Hafif şaşı olmak.

Gözü kesmek
Bir işi yapabilme konusunda kendini yeterli bulmak.

Gözü keskin
Çok iyi gören.

Gözü korkmak
Daha önce gördüğü acı bir denemeden sonra birinden ya da bir şeyden zarar gelebileceği kanısına vararak bir işe girişmeyi göze alamamak.

Gözü ısırmak
Tanır gibi olmak. Bir kişiyi tanır gibi olmak.

Gözü ilişmek
İstemeden görüvermek.

Gözü olmak
Bir şeyi ele geçirme istediğinde olmak.

Gözü pek
Cesur. Korkusuz.

Gözü sulu
Her şeye, en önemsiz şeylere bile hemen ağlayan.

Gözü yükseklerde olmak
Bulunduğu durumdan çok üstün olan bir duruma ulaşma amacı gütme.

Gözüm Çıksın
İnanınız ki doğru söylüyorum.

Gözün alabildiğine
Gözün görebileceği en uzak yerlere kadar.

Gözün aydın
Sevinçli bir olayda kullanılan kutlama sözü.

Gözünde büyütmek
Önemsiz olan bir şeye fazla önem vermek.

Gözünden kaçmak
Farkına varılmamak; nasılsa görülmemek.

Gözünde olmamak
Bir üzüntü ya da zor durum dolayısıyla o şeye değer verecek durumda bulunmamak.

Gözünde tütmek
Çok özlemek.

Gözünden uyku akmak
Çok uykulu olmak. Çok uykusu geldiği için gözleri kapanır gibi olmak.

Gözüne dizine dursun
İyilik ve yardımlara karşı yaptığın nankörlüğün cezasını Tanrı versin.

Gözüne girmek
Sevgi ve ilgisini kazanmak.

Gözüne kestirmek
Bir işi başarabileceğini kabul etmek, ummak. Arzuladığı bir şeyi elde etmek için düzenler kurmak.

Gözüne sokmak
Görmediği ya da bulamadığı bir şeyi bir kimseye sert bir davranışla göstermek.

Gözüne yandığım (argo)
Sevgi, hayranlık, öfke gibi duyguları anlatır.

Gözünü budaktan sakınmamak
Tehlikelerden korkmamak, sakınmamak.

Gözünü ayırmamak
Hep aynı şeyi sürekli, isteyerek bakmak, başka yere bakmamak.

Gözünü çıkarmak
İyisi dururken kötüsünü seçmek.

Gözünü dikmek
Gözünü ayırmadan bir yere bakıp durmak.

Gözünü dört açmak
Çok uyanık, dikkatli olmak.

Gözünü kan bürümek
Adam öldürebilecek derecede öfkelenmek.

Gözünü korkutmak
Yıldırmak; bezdirmek.

Gözünü yummak
Ölmek.

Gözleri yollarda olmak
Sevilen bir kimseyi özlemle beklemek.

Gözlerine inanamamak
Hiç umulmayan bir durum karşısında şaşırmak.

Gözlerini dikmek
Dikkatle bakmak.

Gözlerini kaçırmak
Göz göze gelmemek için gözlerini başka tarafa çevirmek.

Gözlerinin içi gülmek
Çok sevindiği yüzünden belli olmak.

Gözünün içine bakma
Üstüne titremek, isteklerini yerine getirmek için beklemek.

Eğer güzel gözlerinizin olmasını istiyorsanız, insanlara iyilikle bakınız??

Göz dediğin söyler, dilden iyi.
(M. Sadullah ARISOY)

Aşkın dilin gözlerdedir.
(Phineas FLETCHER)

Göz, kendisinden başka her şeyi görür.
(Thomas FALLER)

Gözlerin konuştuğu dil, her yerde aynıdır.
(George HERBERT)

Gurbette ölenin gözü yumulmaz.
(KARACAOĞLAN)

Göz, bazı dimağların penceresi, bazılarının dürbünü ve bazılarının da aynasıdır.
(Cenap ŞAHABETTİN.)

İnsana kimse gözü gibi lalalık edemez.
(MEVLANA)

Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söyler.
(Alphonse DAUDET)

Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan beni bir gözleri ahuya zebun etti felek.
(Yavuz Sultan Selim)

Aslanlar benim ezici idarem altında korkudan titrerken beni bir ceylan gözlü karşısında mecalsiz bıraktı..

OPTİK DÜNYASI

DENİZ OPTİK

Teknik, estetik ve rahatlık kurallarını ihmal etmeden, ödenen ücretin tam karşılığı olan gözlüğü vermek ana fikrinden yola çıkıyoruz… DENİZ Optiği takip etmekle kazançlı çıkacağınız kampanyalarıyla tanınmaktadır

Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Geri
İleri
Maps
Merkez : Aşağı Pazarcı Mh. İbrahim Sözen Cad.. NO:24 MANAVGAT - ANTALYA Tel : +90 242 742 04 20 Fax : +90 242 742 04 20
Şube : Ilıca beldesi Kumköy Mevkii Oleander Otel SİDE - MANAVGAT ANTALYA Tel: +90 242 753 39 29
E-Mail: denizoptik_34@hotmail.com
DENİZ OPTİK © Copyright 2014
web tasarım medyatör